Dechrau arni

Aelodaeth/Prisiau Cyfredol

Mae ein prisiau newydd ar gyfer 2020-2021 wedi cyrraedd.

 

Mae ein haelodaeth Aur, Arian ac Efydd yn cynnig ein hopsiynau cwsmeriaid pwrpasol i chi er mwyn i chi ddefnyddio ein cyfleusterau.

Os ydych yn weithiwr sifft yna gall ein haelodaeth Efydd weithio'n dda i chi, lle y gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau i gyd ond yn ystod cyfnodau tawel.

Os ydych yn hoff iawn o ymarfer grŵp yna byddai ein dosbarth arian a'n haelodaeth nofio'n opsiwn gwych gan roi mynediad anghyfyngedig i'n dosbarthiadau ar bob un o'n safleoedd

Cymaint i'w cynnig ac opsiynau i bawb.

Byddwch yn gweld bod gennym fwy i'w gynnig nag erioed o'r blaen ac mae'n hawdd ymaelodi â Hamdden Sir Benfro.

Ymunwch NAWR

Lawrlwythwch yr ap a gallwch wneud pob un o'ch dewisiadau drwy gyffwrdd â sgrîn

 

 

Strategaeth Hamdden 2018-2028

 
Aur
Arian
Dosbarth a Nofio
Arian
Ystafell Ffitrwydd
Efydd **
Ystafell Ffitrwydd
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Nofio
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ystafell Iechyd ******
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Chwaraeon Raced (ac eithrio tennis)
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Dringo
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Dosbarthiadau Easyline
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Sesiynau Agored Easyline
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Gostyngiadau Teyrngarwch ****
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Minimum 12 month contract
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Safonol *****
Aur
£29.00 *
Arian
£23.00 *
Arian
£23.00 *
Efydd **
£20.50 *
Ffi Flynyddol
Aur
£338.00 *
Arian
£266.00 *
Arian
£266.00 *
Efydd **
£236.00 *
Ffi Gorfforaethol ***
Aur
£25.50 *
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Gorfforaethol Flynyddol ***
Aur
£296.00 *
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Un Mis (dim contract)
Aur
£37.00
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Un Mis i Fyfyrwyr (dim contract) ***
Aur
£22.00
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 

* a Ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** 3 x 60 munud cyrsaiau yn ffymyddol
*** ID yn ofynnol
**** Debyd Uniongyrchol Misol
***** Os ydych o dan 16 oed rhaid fod yng nghwmni oedolyn

ID: 1628, adolygwyd 02/03/2020