Dechrau arni

Aelodaeth/Prisiau Cyfredol

Ffioedd Canolfannau Hamdden 2018-2019

Prisiau Canolfannau Hamdden 2019-2020

 
Platinwm
Aur
Arian
Arian
Efydd
Ystafell Ffitrwydd
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Nofio
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Holl Ddosbarthiadau
Platinwm
 
Aur
 
Arian
  Dosbarth yn Unig
Arian
 
Efydd
 
Ystafell Iechyd *****
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Chwaraeon Racedi (Ac eithrio tennis)
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Cyrsiau **
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Hyfforddiant Personol
Platinwm
1 PT per Month
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Dringo
Platinwm
  Sessions Only
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Easyline
Platinwm
  All sessions & classes
Aur
  All sessions & classes
Arian
  Easyline classes
Arian
  Easyline sessions
Efydd
  Easyline sessions & classes
Disgownt ***
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Lleiafswm o 12 mis
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Debyd Uniongyrchol Misol (Safonal) ****
Platinwm
£38.00 *
Aur
£28.00 *
Arian
£22.00 *
Arian
£22.00 *
Efydd
£19.90 *
Debyd Uniongyrchol Misol (Corfforaethol) ****
Platinwm
£38.00 *
Aur
£24.50 *
Arian
£22.00 *
Arian
£22.00 *
Efydd
£19.90 *

* a Ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** 3 x 60 munud cyrsaiau yn ffymyddol
*** Ar holl gynnyrch â phris
**** Debyd Uniongyrchol Misol
***** Os ydych o dan 16 oed rhaid fod yng nghwmni oedolyn

ID: 1628, adolygwyd 12/03/2019