Dechrau arni

Digwyddiadau gyda Hamdden Sir Benfro

Bydd ein tudalen ddigwyddiadau yn gorlifo â gweithgareddau cyffrous ar eich cyfer.

Rydym ni wrthi’n datblygu calendar deuddeg mis o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion, gan obeithio y bydd rhywbeth yno at ddant pawb.

Felly, os rydych yn chwilio am rywbeth i’ch ysgogi chi i gario mlaen, neu am rywbeth a fydd yn apelio at blant, awgrymwn eich bod yn cadw llygad ar y dudalen hon.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth o’n posteri digwyddiadau.

Mae darpariaeth Hamdden Sir Benfro yn ‘gymdeithasol’ iawn ac mae gan bob un o’n prif ganolfannau hamdden dudalen Facebook sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y canolfannau a manylion am ddigwyddiadau.

‘Hoffwch’ ein tudalennau er mwyn ymgysylltu a derbyn y newyddion hamdden diweddaraf.

 

GWYLIAU’R PASG -

Mae gwyliau’r Pasg bron â bod yma, ac mae gennym weithgareddau gwych i’w cynnig i chi.

Mae gennym weithgareddau dringo, celf a chrefft, gallu cydbwysedd, gwersi dyrys, nofio AM DDIM a llawer mwy.

Peidiwch ag oedi,cliciwch yma am ragor o fanylion

 

ID: 3553, adolygwyd 09/04/2019