Dechrau arni

Hysbysiad Preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 3600, adolygwyd 07/10/2019
ID: 1634, adolygwyd 25/09/2019

Opsiynau Aelodaeth Eraill Ar Gael i Chi

  • Cyd(2 Oedolyn)
  • Aelwydydd*** (Uchafswm o 5 unigolyn)
  • Arddegau (13-19 oed)
  • Iau (0-12 oed)
  • Pasbort i Hamdden^
 
Cyd
Aelwydydd
Arddegau
Iau
Passport 
Ystafell Ffitrwydd
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
  (11-12 years)
Pasbort i Hamdden
 
Nofio
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Gwersi Nofio
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
  Iau Classes
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Ystafell Iechyd (11+) **
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Chwaraeon Raced (ac eithrio tennis)
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Dringo
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Dosbarthiadau Easyline
Cyd
 
Aelwydydd
  *****
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Sesiynau Agored Easyline
Cyd
 
Aelwydydd
  *****
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Gostyngiadau Teyrngarwch ***
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Minimum 12 month contract
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Ffi Safonol (Fesul Mis) ****
Cyd
£50.00 *
Aelwydydd
£55.00 *
(Uchafswm o 2 oedolyn)
Arddegau
£18.50 *
Iau
£18.00 *
Pasbort i Hamdden
£10.00 *

* Ynghyd â ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** Rhaid i oedolyn fod yn bresennol gydag unigolyn o dan 16 mlwydd oed
*** ar gynnyrch y codir tâl amdanynt
**** Debyd Uniongyrchol Cytundeb 12 mis
***** 13+

^ Telerau ac amodau’n berthnasol. Rhaid eich bod chi’n derbyn budd-daliadau i fod yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth yma, Neu ofalwr di-dal cofrestregdig

ID: 2313, adolygwyd 22/01/2020

Aelodaeth/Prisiau Cyfredol

Mae ein prisiau newydd ar gyfer 2020-2021 wedi cyrraedd.

 

Mae ein haelodaeth Aur, Arian ac Efydd yn cynnig ein hopsiynau cwsmeriaid pwrpasol i chi er mwyn i chi ddefnyddio ein cyfleusterau.

Os ydych yn weithiwr sifft yna gall ein haelodaeth Efydd weithio'n dda i chi, lle y gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau i gyd ond yn ystod cyfnodau tawel.

Os ydych yn hoff iawn o ymarfer grŵp yna byddai ein dosbarth arian a'n haelodaeth nofio'n opsiwn gwych gan roi mynediad anghyfyngedig i'n dosbarthiadau ar bob un o'n safleoedd

Cymaint i'w cynnig ac opsiynau i bawb.

Byddwch yn gweld bod gennym fwy i'w gynnig nag erioed o'r blaen ac mae'n hawdd ymaelodi â Hamdden Sir Benfro.

Ymunwch NAWR

Lawrlwythwch yr ap a gallwch wneud pob un o'ch dewisiadau drwy gyffwrdd â sgrîn

 

 

Strategaeth Hamdden 2018-2028

 
Aur
Arian
Dosbarth a Nofio
Arian
Ystafell Ffitrwydd
Efydd **
Ystafell Ffitrwydd
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Nofio
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ystafell Iechyd ******
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd **
 
Chwaraeon Raced (ac eithrio tennis)
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Dringo
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Dosbarthiadau Easyline
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Sesiynau Agored Easyline
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Gostyngiadau Teyrngarwch ****
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Minimum 12 month contract
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Safonol *****
Aur
£29.00 *
Arian
£23.00 *
Arian
£23.00 *
Efydd **
£20.50 *
Ffi Flynyddol
Aur
£338.00 *
Arian
£266.00 *
Arian
£266.00 *
Efydd **
£236.00 *
Ffi Gorfforaethol ***
Aur
£25.50 *
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Gorfforaethol Flynyddol ***
Aur
£296.00 *
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Un Mis (dim contract)
Aur
£37.00
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 
Ffi Un Mis i Fyfyrwyr (dim contract) ***
Aur
£22.00
Arian
 
Arian
 
Efydd **
 

* a Ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** 3 x 60 munud cyrsaiau yn ffymyddol
*** ID yn ofynnol
**** Debyd Uniongyrchol Misol
***** Os ydych o dan 16 oed rhaid fod yng nghwmni oedolyn

ID: 1628, adolygwyd 02/03/2020