COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dechrau arni

Opsiynau Aelodaeth Eraill Ar Gael i Chi

  • Cyd(2 Oedolyn)
  • Aelwydydd*** (Uchafswm o 5 unigolyn)
  • Arddegau (13-19 oed)
  • Iau (0-12 oed)
  • Pasbort i Hamdden^
 
Cyd
Aelwydydd
Arddegau
Iau
Passport 
Ystafell Ffitrwydd
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
  (11-12 years)
Pasbort i Hamdden
 
Nofio
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Gwersi Nofio
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
  Iau Classes
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Ystafell Iechyd (11+) **
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Chwaraeon Raced (ac eithrio tennis)
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Dringo
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Dosbarthiadau Easyline
Cyd
 
Aelwydydd
  *****
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Sesiynau Agored Easyline
Cyd
 
Aelwydydd
  *****
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
  Amser agor - 4pm
Gostyngiadau Teyrngarwch ***
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Minimum 12 month contract
Cyd
 
Aelwydydd
 
Arddegau
 
Iau
 
Pasbort i Hamdden
 
Ffi Safonol (Fesul Mis) ****
Cyd
£50.00 *
Aelwydydd
£55.00 *
(Uchafswm o 2 oedolyn)
Arddegau
£18.50 *
Iau
£18.00 *
Pasbort i Hamdden
£10.00 *

* Ynghyd â ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** Rhaid i oedolyn fod yn bresennol gydag unigolyn o dan 16 mlwydd oed
*** ar gynnyrch y codir tâl amdanynt
**** Debyd Uniongyrchol Cytundeb 12 mis
***** 13+

^ Telerau ac amodau’n berthnasol. Rhaid eich bod chi’n derbyn budd-daliadau i fod yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth yma, Neu ofalwr di-dal cofrestregdig

ID: 2313, adolygwyd 22/01/2020