Dechrau arni

Blwyddyn Newydd 2019

Croeso i 2019!

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau braf a mwynhau popeth sydd ar gael yr adeg wych hon o’r flwyddyn.

Os ydych yn teimlo eich bod eisiau achub y blaen yn 2019, yna fe ddaethoch i’r lle iawn.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu cael hyd i bopeth y gallech fod eisiau, er mwyn rhoi’r 2019 iachaf posibl i chi eich hun.

Mae’r timau ymhob un o safleoedd Hamdden Sir Benfro’n ceisio helpu i chi gyflawni eich amcanion a’ch rhoi ar y trywydd iawn.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth am y canlynol:

Ein rhaglenni ymarfer grwpiau NEWYDD

Dewisiadau aelodaeth

CYNIGION Ionawr

Hysbysrwydd Dringo

A llawer mwy

ID: 4493, adolygwyd 08/01/2019

Hysbysiad Preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 3600, adolygwyd 27/09/2018

Digwyddiadau gyda Hamdden Sir Benfro

Bydd ein tudalen ddigwyddiadau yn gorlifo â gweithgareddau cyffrous ar eich cyfer.

Rydym ni wrthi’n datblygu calendar deuddeg mis o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion, gan obeithio y bydd rhywbeth yno at ddant pawb.

Felly, os rydych yn chwilio am rywbeth i’ch ysgogi chi i gario mlaen, neu am rywbeth a fydd yn apelio at blant, awgrymwn eich bod yn cadw llygad ar y dudalen hon.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth o’n posteri digwyddiadau.

Mae darpariaeth Hamdden Sir Benfro yn ‘gymdeithasol’ iawn ac mae gan bob un o’n prif ganolfannau hamdden dudalen Facebook sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y canolfannau a manylion am ddigwyddiadau.

‘Hoffwch’ ein tudalennau er mwyn ymgysylltu a derbyn y newyddion hamdden diweddaraf.

 

 

ID: 3553, adolygwyd 05/11/2018

Cynnig Aelodaeth

Ionawr Sych

ID: 2752, adolygwyd 19/12/2018

Polisi Hamdden

ID: 1634, adolygwyd 26/06/2017

Opsiynau Aelodaeth Eraill Ar Gael i Chi

Ffioedd Canolfannau Hamdden 2018-2019

 

membership options

ID: 2313, adolygwyd 22/03/2018

Aelodaeth/Prisiau Cyfredol

Ffioedd Canolfannau Hamdden 2018-2019

 
Platinwm
Aur
Arian
Arian
Efydd
Ystafell Ffitrwydd
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Nofio
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Holl Ddosbarthiadau
Platinwm
 
Aur
 
Arian
  Dosbarth yn Unig
Arian
 
Efydd
 
Ystafell Iechyd *****
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
  Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Efydd
 
Chwaraeon Racedi (Ac eithrio tennis)
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Cyrsiau **
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Hyfforddiant Personol
Platinwm
1 PT per Month
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Dringo
Platinwm
  Sessions Only
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Easyline
Platinwm
  All sessions & classes
Aur
  All sessions & classes
Arian
  Easyline classes
Arian
  Easyline sessions
Efydd
  Easyline sessions & classes
Disgownt ***
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Lleiafswm o 12 mis
Platinwm
 
Aur
 
Arian
 
Arian
 
Efydd
 
Debyd Uniongyrchol Misol (Safonal) ****
Platinwm
£38.00 *
Aur
£28.00 *
Arian
£22.00 *
Arian
£22.00 *
Efydd
£19.90 *
Debyd Uniongyrchol Misol (Corfforaethol) ****
Platinwm
£38.00 *
Aur
£24.50 *
Arian
£22.00 *
Arian
£22.00 *
Efydd
£19.90 *

* a Ffi ymuno gychwynnol o £17.00
** 3 x 60 munud cyrsaiau yn ffymyddol
*** Ar holl gynnyrch â phris
**** Debyd Uniongyrchol Misol
***** Os ydych o dan 16 oed rhaid fod yng nghwmni oedolyn

ID: 1628, adolygwyd 10/12/2018