Dechrau’n Deg

Dechrau Deg

Beth yw Dechrau Deg?

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant 0-3 oed a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Benfro a ddiffinnir yn ôl cod post.

Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig ac mae eu profiadau yn ystod yr amser hwn yn cael effaith fawr ar eu datblygiad yn y dyfodol. Rhaid i’r darnau fod yn eu lle.

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

Cysylltwch â ni

(01437) 770004

  

ID: 1844, adolygwyd 21/07/2023