COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dechrau’n Deg

Dechrau Deg

Beth yw Dechrau Deg?

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant 0-3 oed a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Benfro a ddiffinnir yn ôl cod post.

Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig ac mae eu profiadau yn ystod yr amser hwn yn cael effaith fawr ar eu datblygiad yn y dyfodol. Rhaid i’r darnau fod yn eu lle.

Cysylltiadau Defnyddiol: Dewis Cymru y w’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu ystod o wasanaethau i gefnogi rhieni a phlant fel:    

ID: 1844, adolygwyd 21/11/2018