COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dechrau’n Deg

Cymorth Rhianta

Mae cymorth rhianta yn hawl penodol o fewn Dechrau'n Deg.

Bydd yr holl rieni/gofalwyr sy'n byw mewn dalgylch yn cael cynnig cymorth rhianta.  

Mae hyn yn cynnwys grwpiau rhianta a chymorth 1:1 yn y cartref.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dechrau'n Deg ar 01437 770004 os gwelwch yn dda.

ID: 1848, adolygwyd 19/01/2018