Dechrau’n Deg

Gofal Plant a Ariennir

Mae'r gofal plant a ariennir gan y rhaglen Dechrau'n Deg ar gael mewn cymunedau ac ardaloedd amrywiol ledled Sir Benfro. Mae’r ardaloedd wedi’u nodi gan ddefnyddio data Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) Llywodraeth Cymru.

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant wedi'i ariannu i blant dwy a thair oed mewn lleoliad gofal plant o safon. Gall plant fynychu am 2.5 awr y dydd am bum diwrnod o'r wythnos yn ystod y tymor yn unig. Darperir gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Mae'r Tîm Blynyddoedd Cynnar hefyd yn darparu cymorth i blant sydd wedi'u nodi ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

A ydych chi'n gymwys?

Am fwy o wybodath:

ffôn: (01437) 770004

ebost: caroline.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

ID: 9696, adolygwyd 16/03/2023