Dechrau’n Deg

Gofal Plant a Ariennir

Mae'r gofal plant a ariennir gan y rhaglen Dechrau'n Deg ar gael mewn cymunedau ac ardaloedd amrywiol ledled Sir Benfro. Mae’r ardaloedd wedi’u nodi gan ddefnyddio data Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) Llywodraeth Cymru.

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant wedi'i ariannu i blant dwy a thair oed mewn lleoliad gofal plant o safon. Gall plant fynychu am 2.5 awr y dydd am bum diwrnod o'r wythnos yn ystod y tymor yn unig. Darperir gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Mae'r Tîm Blynyddoedd Cynnar hefyd yn darparu cymorth i blant sydd wedi'u nodi ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

 

Cynnig gofal plant a ariennir gan Dechrau’n Deg

Mae’r cynnig gofal plant a ariennir gan Dechrau’n Deg ar gyfer y tymor ar ôl penblwydd y plentyn yn ddwy oed.

Nodwch y dyddiadau ar gyfer ceisiadau isod:

  • Derbyniad mis Ionawr – Plant a anwyd rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr – ceisiadau ar agor o 10 Tachwedd
  • Derbyniad y Pasg – Plant a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth – ceisiadau ar agor o 10 Chwefror
  • Derbyniad mis Medi – Plant a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst – ceisiadau ar agor o 1 Mehefin

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

01437 770004 neu flyingstart@pembrokeshire.gov.uk

 

A ydych chi'n gymwys?

Bydd eich plentyn yn gymwys y tymor ysgol ar ôl eu ben-blwydd yn 2 oed.  

Ffurflen Gofal Plant a Ariennir Dechrau'n Deg (yn agor mewn tab newydd)

Am fwy o wybodath:

ffôn: (01437) 770004

 

ID: 9696, adolygwyd 20/09/2023