COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dechrau’n Deg

Tîm Cynghori Gofal Plant

Mae'r Tîm Cynghori yn gyfrifol am ofal plant rhan amser o ansawdd da i blant 2-3 oed.  Darparu gofal plant o ansawdd da i blant 2-3 oed yw canolbwynt y gwasanaethau i'w darparu fel rhan o fenter Dechrau'n Deg.  Darperir gofal plant mewn nifer o leoliadau ledled ardaloedd y codau post ac mae'r Tîm Cynghori yn gweithio'n agos gyda'r holl leoliadau i gefnogi, datblygu a monitro arfer o ansawdd da.

Lleoliadau Dechrau'n Deg â Sicrwydd Ansawdd:

Penfro/Doc Penfro:

 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Doc Penfro
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gatholig y Santes Fair
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Pennar
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gelli Aur
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Cil-maen
 • Meithrinfa Dydd Jumping Beans
 • Meithrinfa Dydd Golden Manor
 • Tabernacle Kindergarten 

Aberdaugleddau:

 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg y Meads
 • Cylch Chwarae Little Acorns
 • Gofal Plant Happy Days 

Hwlffordd:

 • Cylch Chwarae Ysgol Fenton 

Neyland:

 • Cylch Chwarae Neyland  

Y Tîm:

Rose Evans - 01437 770006

Jennifer James - 01437 775059

Caroline Griffiths, Swyddog Gwybodaeth - 01437 770004

Lucy Crawley, Athrawes Ymgynghorol - 01437 775206  

ID: 1845, adolygwyd 21/11/2018