Dechrau’n Deg

Tîm Cynghori Gofal Plant

Mae'r Tîm Cynghori yn gyfrifol am ofal plant rhan amser o ansawdd da i blant 2-3 oed. Darparu gofal plant o ansawdd da i blant 2-3 oed yw canolbwynt y gwasanaethau i'w darparu fel rhan o fenter Dechrau'n Deg. Darperir gofal plant mewn nifer o leoliadau ledled ardaloedd y codau post ac mae'r Tîm Cynghori yn gweithio'n agos gyda'r holl leoliadau i gefnogi, datblygu a monitro arfer o ansawdd da.

Lleoliadau Dechrau'n Deg â Sicrwydd Ansawdd

Penfro/Doc Penfro

 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Doc Penfro
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Pennar
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gelli Aur
 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg Ysgol Gymunedol Cil-maen
 • Meithrinfa Dydd Jumping Beans
 • Meithrinfa Dydd Golden Manor
 • Tabernacle Kindergarten 

Aberdaugleddau

 • Cylch Chwarae Dechrau'n Deg y Meads
 • Cylch Chwarae Little Acorns
 • Gofal Plant Happy Days 

Hwlffordd

 • Cylch Chwarae Ysgol Fenton 

Merlin’s Bridge

 • Meithrinfa Bright Start

Neyland

 • Cylch Chwarae Neyland  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Caroline Griffiths ar 01437 770004

Flyingstart@pembrokeshire.gov.uk

Facebook

ID: 1845, adolygwyd 09/09/2022