Deddf Hapchwarae 2005

Deddf Gamblo 2005

Mae’r Awdurdod Trwyddedu yn meddu ar bwerau rheoleiddio hefyd; yn eu plith bydd y pŵer i orfodi amodau ar drwyddedau adeiladau ac adolygu trwyddedau adeiladau.

Mae’r prif fathau o drwyddedau'n ymdrin â:-

  • casinos 
  • bingo
  • gamblo i oedolion
  • canolfan adloniant i deuluoedd
  • adeiladau betio
  • rhai mathau newydd o sefyllfaoedd fel rasys o fan i fan

Mae gwybodaeth bellach am Ddeddf Gamblo 2005 ar gael ar y gwefannau canlynol:

Yn ychwanegol, gallwch ddarllen nodyn esboniadol llawn, sy’n dod gyda Deddf Gamblo 2005, trwy glicio ar y cyswllt canlynol:

ID: 2073, adolygwyd 23/01/2018