COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Adnoddau Ar Lein mewn Canghennau

Dim ond mewn Canghennau Llyfrgelloedd y gellir cael yr adnoddau canlynol... 

Fersiwn Llyfrgell Ancestry

Olrhain hanes eich teulu a lluniwch achrestr gyda gwefan hel achau fwyaf y byd. Chwiliwch gofnodion geni, data cyfrifiad, ysgrifau coffa a mwy!

Find My Past

Mynediad llawn i'r casgliad llawnaf yng Nghymru, Lloegr a'r Alban o'r cyfrifiadau, cofnodion geni, priodi a marw, plwyf, mudo a milwrol 1837-2006.

Access To Research

Mynediad rhad ac am ddim i ymchwil, cyfnodolion a chylchgronau academaidd.

ID: 264, adolygwyd 21/09/2017