Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Adnoddau Ar Lein mewn Canghennau

Dim ond mewn Canghennau Llyfrgelloedd y gellir cael yr adnoddau canlynol

Ferswin Llyfrgell Ancestry

Olrhain hanes eich teulu a lluniwch achrestr gyda gwefan hel achau fwyaf y byd. Chwiliwch gofnodion geni, data cyfrifiad, ysgrifau coffa a mwy!

O fis Ionawr 2022 ymlaen, bydd Ancestry Library yn parhau i fod ar gael mewn llyfrgelloedd ar gyfrifiaduron mynediad cyhoeddus

Access to Research

Mynediad rhad ac am ddim i ymchwil, cyfnodolion a chylchgronau academaidd

 

 

ID: 264, adolygwyd 25/03/2022