Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

e lyfrgell 24 7

e-lyfrau ac e-llyfrau llafar (yn agor mewn tab newydd)

Lawrlwythwch, gwrandewch a darllenwch ar gasgliad eang o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar poblogaidd, ble bynnag y boch

Rhybudd Cwsmeriaid BorrowBox– Mae Cyfnodau Benthyca yn Newid.

O 18 Medi 2023, bydd gan e-lyfrau ac e-lyfrau sain BorrowBox gyfnod benthyca cychwynnol o 2 wythnos. Byddwch yn gallu adnewyddu'r eitemau ddwywaith.  

Pan fyddwch wedi gorffen eich e-lyfr neu e-lyfr sain, dylech ei ddychwelyd, fel ei fod ar gael i eraill.

e-gylchgronau (yn agor mewn tab newydd)

Lawrlwythwch gannoedd o deitlau cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim! Mae e-gylchgronnau bellach yn cael eu darparu gan Overdrive trwy

Gellir cael mynediad i dros 3,300 o e-gylchgronnau. Mae'r holl gylchgronau ar gael ar sail ddiderfyn, felly ni fydd yn rhaid aros mewn ciw nag aros.

Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar ap Libby eto, y cyfan sydd angen arnoch i gychwyn yw rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch cyfrinair Defnyddir yr un cyfrineiriau a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch cyfrif benthyciwr ar y Catalog Llyfrgell Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) 

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, mae modd ei ailosod Catalog Llyfrgell Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) (Mewngofnodi / Cofrestru Wedi anghofio eich cyfrinair

Fel arall, cysylltwch ag unrhyw Llyfrgelloedd Sir Benfro a byddant yn gallu ei osod ar eich cyfer.

Mae ap yn hawdd ei ddefnyddio a bydd yn eich tywys trwy'r broses osod ac yn eich cysylltu'n llyfrgell mewn ychydig o funudau. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar yr ap, neu ewch i'r Help (yn agor mewn tab newydd) am gymorth.

Prawf Theori Pro (yn agor mewn tab newydd)

Mae'r Prawf Theori Pro yn ailgread hynod realistig ar lein o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori o gerbydau. Mae'n cynnwys pob un o'r cwestiynau prawf swyddogol ar drwydded oddi wrth y DSA, y bobl sy'n gosod y prawf!

  • Mynediad diderfyn i'r holl gwestiynau swyddogol gan y DSA yn yr un fformat prawf swyddogol
  • Fersiwn ar lein o God y Ffordd Fawr
  • Mynediad i ailgreadau fideo realistig o beryglon
  • Ymdrin; chategorau cerbydau car, beic modur, cerbyd cario teithwyr a cherbydau nwyddau trwm.
  • Wedi'i gyfieithu i dros 40 iaith wahanol</li>
  • Profion sy'n cael eu llywio'n llafar er mwyn i chi allu gwrando ar gwestiynau
ID: 263, adolygwyd 30/10/2023