Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

e lyfrgell 24 7

eLyfrau ac e-lyfrau llafar

Lawrlwythwch, gwrandewch a darllenwch ar gasgliad eang o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar poblogaidd, ble bynnag y boch.

 

e-gylchgronau

Lawrlwythwch gannoedd o deitlau cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim!

Mae e-gylchgronnau bellach yn cael eu darparu gan Overdrive trwy ap Libby.

Gellir cael mynediad i dros 3,300 o e-gylchgronnau gan Overdrive trwy ap Libby. Mae’r holl gylchgronau ar gael ar sail ddiderfyn, felly ni fydd yn rhaid aros mewn ciw nag aros.

Dechrau defnyddio Libby gan Overdrive

  • Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar ap Libby eto, y cyfan sydd angen arnoch i gychwyn yw rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch cyfrinair* (D.S. Defnyddir yr un cyfrineiriau a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch cyfrif benthyciwr ar y Catalog Llyfrgell)
  • Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, mae modd ei ailosod ar-lein [“Catalog Llyfrgell Sir Benfro”  >  ”Mewngofnodi / Cofrestru”  >   “Wedi anghofio eich cyfrinair?”]
  • Fel arall, cysylltwch ag unrhyw lyfrgell yn Sir Benfro a byddant yn gallu ei osod ar eich cyfer.
  • Mae ap Libby yn hawdd ei ddefnyddio a bydd yn eich tywys trwy'r broses osod ac yn eich cysylltu â'n llyfrgell mewn ychydig o funudau. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar yr ap, neu ewch i’r wefan Help  am gymorth.

 

Prawf Theori Pro

Mae'r Prawf Theori Pro yn ailgread hynod realistig ar lein o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori o gerbydau. Mae'n cynnwys pob un o'r cwestiynau prawf swyddogol ar drwydded oddi wrth y DSA, y bobl sy'n gosod y prawf!

 

  • Mynediad diderfyn i'r holl gwestiynau swyddogol gan y DSA yn yr un fformat â'r prawf swyddogol.
  • Fersiwn ar lein o God y Ffordd Fawr
  • Mynediad i ailgreadau fideo realistig o beryglon
  • Ymdrin â chategorïau cerbydau car, beic modur, cerbyd cario teithwyr a cherbydau nwyddau trwm.
  • Wedi'i gyfieithu i dros 40 iaith wahanol
  • Profion sy'n cael eu llywio'n llafar er mwyn i chi allu gwrando ar gwestiynau

 

ID: 263, adolygwyd 17/12/2021