Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

e lyfrgell 24 7

e-lyfrau ac e-llyfrau llafar

Lawrlwythwch, gwrandewch a darllenwch ar gasgliad eang o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar poblogaidd, ble bynnag y boch

Rhybudd Cwsmeriaid BorrowBox– Mae Cyfnodau Benthyca yn Newid.

O 18 Medi 2023, bydd gan e-lyfrau ac e-lyfrau sain BorrowBox gyfnod benthyca cychwynnol o 2 wythnos. Byddwch yn gallu adnewyddu'r eitemau ddwywaith.  

Pan fyddwch wedi gorffen eich e-lyfr neu e-lyfr sain, dylech ei ddychwelyd, fel ei fod ar gael i eraill.

e-gylchgronau

Lawrlwythwch gannoedd o deitlau cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim! Mae e-gylchgronnau bellach yn cael eu darparu gan Overdrive trwy

Gellir cael mynediad i dros 3,300 o e-gylchgronnau. Mae'r holl gylchgronau ar gael ar sail ddiderfyn, felly ni fydd yn rhaid aros mewn ciw nag aros.

Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar ap Libby eto, y cyfan sydd angen arnoch i gychwyn yw rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch cyfrinair Defnyddir yr un cyfrineiriau a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch cyfrif benthyciwr ar y Catalog Llyfrgell Sir Benfro 

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, mae modd ei ailosod Catalog Llyfrgell Sir Benfro (Mewngofnodi / Cofrestru Wedi anghofio eich cyfrinair

Fel arall, cysylltwch ag unrhyw Llyfrgelloedd Sir Benfro a byddant yn gallu ei osod ar eich cyfer.

Mae ap yn hawdd ei ddefnyddio a bydd yn eich tywys trwy'r broses osod ac yn eich cysylltu'n llyfrgell mewn ychydig o funudau. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar yr ap, neu ewch i'r Help am gymorth.

Prawf Theori Pro

Mae'r Prawf Theori Pro yn ailgread hynod realistig ar lein o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori o gerbydau. Mae'n cynnwys pob un o'r cwestiynau prawf swyddogol ar drwydded oddi wrth y DSA, y bobl sy'n gosod y prawf!

  • Mynediad diderfyn i'r holl gwestiynau swyddogol gan y DSA yn yr un fformat prawf swyddogol
  • Fersiwn ar lein o God y Ffordd Fawr
  • Mynediad i ailgreadau fideo realistig o beryglon
  • Ymdrin; chategorau cerbydau car, beic modur, cerbyd cario teithwyr a cherbydau nwyddau trwm.
  • Wedi'i gyfieithu i dros 40 iaith wahanol</li>
  • Profion sy'n cael eu llywio'n llafar er mwyn i chi allu gwrando ar gwestiynau
ID: 263, adolygwyd 15/09/2023