COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

e lyfrgell 24 7

RBdigital Comics

Benthycwch o blith dewis o filoedd o e-gomics

eLyfrau ac e-lyfrau llafar

Lawrlwythwch, gwrandewch a darllenwch ar gasgliad eang o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar poblogaidd, ble bynnag y boch.

e-gylchgronau

Lawrlwythwch gannoedd o deitlau cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim!

ZipTales

Defnyddiwch ddewis cyffrous Ziptales o storïau rhyngweithiol AM DDIM yn y llyfrgell a gartref, ar unrhyw ddyfais. 500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 -12+ mlwydd oed

 

Prawf Theori Pro

Mae'r Prawf Theori Pro yn ailgread hynod realistig ar lein o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori o gerbydau. Mae'n cynnwys pob un o'r cwestiynau prawf swyddogol ar drwydded oddi wrth y DSA, y bobl sy'n gosod y prawf!

 

  • Mynediad diderfyn i'r holl gwestiynau swyddogol gan y DSA yn yr un fformat â'r prawf swyddogol.
  • Fersiwn ar lein o God y Ffordd Fawr
  • Mynediad i ailgreadau fideo realistig o beryglon
  • Ymdrin â chategorïau cerbydau car, beic modur, cerbyd cario teithwyr a cherbydau nwyddau trwm.
  • Wedi'i gyfieithu i dros 40 iaith wahanol
  • Profion sy'n cael eu llywio'n llafar er mwyn i chi allu gwrando ar gwestiynau

 

ID: 263, adolygwyd 22/05/2020