COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Gwasanaethau Llyfrgell

Wyddech chi eich bod chi, fel aelod o Lyfrgell Sir Benfro, yn gallu cael mynediad i ystod o safleoedd e-fenthyca ac ymchwilio am ddim, a llawer ohonynt 24 awr y dydd a 7 diwrnod yr wythnos, o gysur eich cartref?

Gallwch fenthyca e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau a Chomics; cael mynediad i adnoddau dysgu hwyliog i blant; paratoi ar gyfer eich prawf gyrru, a darganfod awduron newydd i'w darllen.

Yn ogystal, fel aelod o Lyfrgelloedd Sir Benfro, rydych chi'n cael mynediad i ddewis llawn o bapurau newydd ar lein, adnoddau cyfeirio, cyfnodolion a chyhoeddiadau eraill ar lein drwy gyfrwng Gwasanaeth Adnoddau Ar Lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hefyd...

Hefyd yn ein Canghennau Llyfrgell ceir mynediad i Find my Past ac Ancestry.com er mwyn eich helpu gydag ymchwil leol ac ymchwil i'ch achau, yn ogystal ag Access2Research sy'n rhoi mynediad i chi i ystod o ymchwil, cyfnodolion a chylchgronau academaidd. 

ID: 262, adolygwyd 22/11/2017