Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Gwirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro'n gweithio gyda thîm o wirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol sy'n darparu dwy sesiwn wahanol:

Clic Cyntaf

Dyma gwrs 6 awr  hyd sy'n dysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur. Rhennir y cwrs dros ddeuddydd fel arfer, ac mae'n ymdrin ag elfennau hanfodol defnyddio bysellfwrdd; defnyddio llygoden; mynd ar y rhyngrwyd; bod yn ddiogel ar lein a gosod cyfrif e-bost yn ei lle a'i defnyddio.

Cynhelir Clic Cyntaf bob 4 i 8 wythnos. Mae'n hanfodol archebu ymlaen llaw, cysylltwch â'ch llyfrgell leol i gael gwybod beth yw'r dyddiadau sydd ar gael ac i gadw lle.

Galw Heibio gyda Gajet..

Bydd ein Gwirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth gyfeillgar ar ystod amrywiol o bynciau. Gallant eich helpu i osod i fyny eich iPad neu lechen ddigidol Android newydd; cael mynediad i gyfrif e-bost a'i gael i weithio yr un peth ar sawl dyfais; rheoli eich lluniau digidol ac ati.

  • Llyfrgell Dinbych-y-pysgod - bob bore Llun rhwng 10:00 - 12:00
  • Llyfrgell Hwlffordd - bob bore Mercher rhwng 10:00 - 12:00
  • Llyfrgell Aberdaugleddau - bob prynhawn Mercher rhwng 14:00 - 16:00
  • Llyfrgell Abergwaun - bob bore Iau rhwng 10:00 - 12:00
  • Llyfrgell Doc Penfro - bob yn ail fore Mercher rhwng 10:00 - 12:00

(Gellir cadw lle yn Llyfrgelloedd Abergwaun  a Hwlffordd)

Recriwtio Gwirfoddolwyr

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm o Wirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol, ac yr hoffech wybod rhagor, cysylltwch â Kath Woolcock os gwelwch yn dda, ar kath.woolcock@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 261, adolygwyd 13/10/2017