Defnyddwyr Gwasanaeth

Prynu Cyfleoedd Dydd

Bydd eich gwobr yn cael ei ddarparu i chi fel credyd ar ein platfform archebu. Byddwch yn gallu defnyddio'r credyd hwn i brynu gweithgareddau sy'n bodloni eich canlyniadau gofal. Gallwch wneud hyn eich hun neu gyda chefnogaeth y teulu drwy ein platfform archebu ar-lein. Fel arall, gallwch gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Cyfleoedd Dydd dros y ffôn a all wneud yr archeb ar eich cyfer. Os hoffech brynu gweithgareddau dros eich swm credyd, gallwch wneud hynny drwy ychwanegu arian personol trwy Gerdyn Debyd ar y dudalen dalu. 

 

Gallwch gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Cyfleoedd Dydd drwy:

E-bost: dayopportunitiesenquiries@pembrokeshire.gov.uk

Rhif Ffôn: 01437 764551

ID: 9474, adolygwyd 18/01/2023