COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dewis gwasanaethau gofal cartref

Dewis gwasanaethau gofal cartref, a beth mae angen i chi ei wybod am wasanaethau gofal cartref

Am ba wasanaethau penodol rydych yn chwilio?

Mae yna eithriadau, ond mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n cynnig ‘pecynnau’ gofal yn hytrach na gwasanaethau gofal ar wahân. Efallai y bydd yr Yellow Pages neu’r mân hysbysebion yn y papur lleol yn ddefnyddiol er mwyn dod o hyd i wasanaethau penodol fel gwasanaethau glanhau, gwasanaethau garddio, cludiant neu brydau bwyd.

ID: 2145, adolygwyd 09/09/2021