Dewis gwasanaethau gofal cartref

Cyfleoedd Dydd a Thaliadau Uniongyrchol

Gallwch ddewis defnyddio eich Taliad Uniongyrchol mewn un o ddwy ffordd, trwy gyfrif wedi'i reoli ar ein platfform archebu neu drwy ddefnyddio'ch Cerdyn Debyd ynghlwm â'ch cyfrif Taliadau Uniongyrchol.

Os byddwch yn penderfynu defnyddio'ch Cerdyn Debyd i brynu Cyfleoedd Dydd, sicrhewch eich bod yn darparu eich gwybodaeth wariant ar eich ffurflenni a'r datganiad banc cysylltiedig fel prawf o'i brynu. Bydd hyn yn cael ei drafod a'i sefydlu gyda'r Tîm Cyfleoedd Dydd yn ystod ein cyfarfod. 

Os byddwch yn penderfynu cael cyfrif wedi'i reoli ar gyfer Cyfleoedd Dydd, byddwn yn gofalu am y gwaith papur i chi.

Taliadau Uniongyrchol - Cyngor Sir Benfro (sir-benfro.gov.uk)
 

Gallwch gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Cyfleoedd Dydd drwy:

E-bost: dayopportunitiesenquiries@pembrokeshire.gov.uk

Rhif Ffôn: 01437 764551

ID: 9475, adolygwyd 18/10/2023