Cysylltiadau allweddol

Cysylltiadau allweddol digwyddiadau

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Y Tîm Trwyddedu: licensing@pembrokeshire.gov.uk

Y Tîm iechyd a Diogelwch: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

Y Tîm Diogelwch Bwyd: foodsafety@pembrokeshire.gov.uk

 Y Tîm Gofal Strydoedd: strydcare@pembrokeshire.gov.uk

 Eiddo: propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Adran Diogelwch Tân

Pencadlys Awdurdod Ardal y Gorllewin

Merlin's Hill

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1PG

Ffôn: 08706 060699

E-bost: email@mawwfire.gov.uk

 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Rhanbarth Canolog a Gorllewinol

Tŷ Maes y Gruffudd

Ysbyty Cefn Coed

Crockett

Abertawe

SA2 0GP

Ffôn: 01792 562900

 

Heddlu Dyfed-Powys

Heddlu Dyfed-Powys, Pencadlys yr Heddlu BLWCH POST 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 2PF

Ffôn: 101

E-bost: contactcentre@dyfed-Powys.pnn.police.uk

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, Cymru, Y DU, SA72 6DY

Ffôn: 01646 624800 E-bost: info@pembrokeshirecoast.org.uk

 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Adeiladau'r Llywodraeth

Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5SH

Ffôn: 029 2026 3000

E-bost: hseinformationservices@natbrit.com

 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol,

Blwch Post 574,

Manvers,

Rotherham,

S63 3FH

Ffôn: 0344 800 1895

E-bost: WA.CustomerEnquiries@nationaltrust.org.uk

 

Gwylwyr y Glannau

Gwylwyr y Glannau EM,

Gorsewood Drive,

Hakin,

Aberdaugleddau,

Sir Benfro,

SA73 3HB,

Ffôn: 01646 690909

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru d/o Canolfan Gofal y Cwsmer, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

 

Asiantaeth y Cefnffyrdd

Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru

12a Llandarcy House, The Courtyard, Llandarsi,

Castell-nedd

Port Talbot

SA10 6EJ

Ffôn: 0300 123 1213

E-bost: enquiries@southwales-tra.gov.uk

 

 

 

ID: 4902, revised 08/03/2023