Iechyd a Diogelwch

Cwestiynau Allweddol

  • Ydych chi wedi penderfynu pwy fydd yn eich helpu chi â'ch dyletswyddau?
  • A oes dealltwriaeth glir o fewn y tîm trefnu pwy fydd yn gyfrifol am faterion diogelwch?
  • Ydych chi wedi asesu risg eich digwyddiad ac wedi paratoi cynllun rheoli / cynllun rheoli digwyddiad?
  • Ydych chi wedi casglu ac asesu gwybodaeth berthnasol i'ch helpu i benderfynu a ydych chi wedi dewis contractwyr addas a chymwys?

 Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4772, adolygwyd 08/03/2023