Iechyd a Diogelwch

Defnyddio rhwystrau mewn digwyddiadau

Os penderfynwch ddefnyddio rhwystrau a ffensys fel teclyn rheoli torfeydd, dylent gael asesiad risg. Gan ddibynnu ar gymhlethdod y risg a’r rhwystr/au, efallai y bydd angen ffynhonnell sy’n rhoi cyngor cymwys i chi i'ch helpu. Gellir defnyddio rhwystrau i:

  • reoli'r dorf i sicrhau bod y llwybrau'n glir i'r cyfranogwyr
  • wahanu'r dorf oddi wrth berfformwyr neu gyfranogwyr
  • amddiffyn y cyhoedd yn erbyn peryglon penodol megis symud peiriannau, barbeciws, cerbydau ac unrhyw arddangosfeydd peryglus eraill.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive  

ID: 4779, adolygwyd 08/03/2023