Iechyd a Diogelwch

Lles gweithwyr

Cyfleusterau lles yw'r rhai sy'n angenrheidiol er lles eich staff megis:

  • cyfleusterau ymolchi
  • toiled
  • gorffwys a newid
  • rhywle glân i fwyta ac yfed yn ystod egwyliau

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4788, adolygwyd 08/03/2023