Iechyd a Diogelwch

Syrthio o Uchder

Rhaid i chi sicrhau bod y risgiau o weithio ar uchder yn cael eu hasesu a bod offer gwaith priodol yn cael ei ddewis a'i ddefnyddio.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive  

ID: 4781, adolygwyd 08/03/2023