Iechyd a Diogelwch

Trin gwastraff

Mae trefnwyr digwyddiadau a / neu gontractwyr yn gyfrifol am asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â storio, trin neu ddefnyddio gwastraff a gweithredu mesurau rheoli effeithiol i osgoi neu reoli'r risgiau hyn.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4789, adolygwyd 09/03/2023