Iechyd a Diogelwch

Y Lleoliad a Dylunior Safle

Unwaith y bydd amlinelliad sylfaenol y safle wedi ei bennu, dylech baratoi cynllun cyfeiriedig, sy'n nodi'n glir lle bydd y strwythurau, cyfleusterau, llinellau ffensio, mynedfeydd ac allanfeydd ac ati.  Bydd y cynllun lleoliad / safle yn eich helpu chi a'ch contractwyr wrth adeiladu'r safle. Bydd hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer gwasanaethau sy'n gweithredu yn ystod y digwyddiad, ee stiwardiaid.

 

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4775, adolygwyd 08/03/2023