Llyfrgell Dogfennau

Llyfrgell Dogfennau

Lawrlwythiadau defnyddiol:

 

  •  gan gynnwys rhestr wirio o gyflenwadau dŵr preifat; rhestr wirio arlwyo awyr agored, asesiadau risg tân ar gyfer ciosgau bwyd / stondinau marchnad / strwythurau dros dro.
  • Cylch gorchwyl y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

 

Dolenni defnyddiol:

 

Ysgrifennwyd y 'Purple Guide' gan Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau mewn ymgynghoriad â'r diwydiant digwyddiadau. Ei nod yw helpu trefnwyr digwyddiadau i reoli iechyd a diogelwch, yn enwedig mewn digwyddiadau cerddoriaeth ar raddfa fawr a digwyddiadau tebyg. Dim ond trwy danysgrifio i wefan y 'Diwydiant Diogelwch mewn Digwyddiadau' y gellir defnyddio'r ‘Purple Guide’.

 

Mae'r Canllaw yn rhoi arweiniad manwl i arbenigwyr technegol rheoli tir, megis penseiri a pheirianwyr a'r holl awdurdodau perthnasol i'w cynorthwyo i asesu faint o wylwyr y gellir eu rhoi’n ddiogel mewn maes chwaraeon.

 

ID: 4514, adolygwyd 14/02/2020