Diogelu Oedolion a Phlant

Beth i w wneud os ydych chi n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin neu os oes rhywun yn eich cam drin chi

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Dywedwch wrth rywun mewn awdurdod yr ydych yn teimlo’n gyfforddus yn siarad ag ef, e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, Heddlu, Arolygiaeth Gofal Cymru, Perchennog neu reolwr yr asiantaeth gofal cartref neu ofal nyrsio

Cysylltwch â ni

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444

Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu

Mewn argyfwng galwch 999

Ddim yn argyfwng: 101

Defnyddiol eraill/cysylltiadau

NSPCC (yn agor mewn tab newydd)

Childline (yn agor mewn tab newydd)

Care Inspectorate Wales (yn agor mewn tab newydd)

Hourglass (yn agor mewn tab newydd)

Age UK (yn agor mewn tab newydd)

Ann Craft Trust (yn agor mewn tab newydd)

Respond (yn agor mewn tab newydd)

Victim Support (yn agor mewn tab newydd)

Pobl (yn agor mewn tab newydd)

Welsh Womens Aid (yn agor mewn tab newydd)  

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (yn agor mewn tab newydd)

Cydweithio i ddiogelu plant (yn agor mewn tab newydd)

Gweithdrefnau Diogelu Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2189, adolygwyd 03/11/2023