Diogelu Pobl rhag cael eu Cam-drin

Beth i w wneud os ydych chi n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin neu os oes rhywun yn eich cam drin chi

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Dywedwch wrth rywun mewn awdurdod yr ydych yn teimlo’n gyfforddus yn siarad ag ef, e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, Heddlu, Arolygiaeth Gofal Cymru, Perchennog neu reolwr yr asiantaeth gofal cartref neu ofal nyrsio

Cysylltwch â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraillcysylltiadau :-

 

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Hourglass 

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

Pobl

01646 698 820

Cymorth i Ferchyd Cymru

0808 801 0800

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2189, adolygwyd 30/11/2021