COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Pobl rhag cael eu Cam-drin

Pwy allai fod yn cam-drin?

Mae angen i bobl sydd angen gofal a chefnogaeth allu ymddiried mewn llawer o bobl sy’n cynnig help iddynt mewn gwahanol ffyrdd a gallu dibynnu arnynt. Ond yn anffodus, gwyddom y gall cam-drin ddigwydd yn unrhyw le ac y gall gael ei gyflawni gan unrhyw un fel:

  • teulu, ffrindiau, cymdogion
  • staff cyflogedig, gofalwyr, gwirfoddolwyr
  • defnyddwyr gwasanaeth neu denantiaid eraill
  •  dieithriaid

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch lles plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdanynt ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

Cysylltwch â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill/ cysylltiadau :-

 

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Hourglass

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

Pobl

01646 698 820

Cymorth i Ferchyd Cymru

0808 801 0800

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

ID: 2188, adolygwyd 30/11/2021