Diogelwch ar y Ffyrdd

Adnoddau ar-lein i blant

PWYLLWCH! Adnoddau addysg

Mae yna adnoddau rhagorol ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Addysg PWYLLWCH!, ac maent wedi'u rhannu'n ôl grwpiau oedran, gan gynnwys 3-6 oed, 7-12 oed ac 13-16 oed.

BMW Group – Addysg

Gwefan llawn hwyl ar ddiogelwch ar y ffyrdd ar gyfer plant 7-11 oed, ynghyd â rhieni ac athrawon.

Brake

Mae gan Brake, yr elusen diogelwch ar y ffyrdd, adnoddau rhad ac am ddim y gellir eu lawrlwytho ar gyfer addysgwyr.

Ready Set Ride 

Mae gwefan Ready Set Ride, a grëwyd gan HSBC UK, yn cynnwys gemau hawdd, cyflym ac am ddim i'ch helpu i addysgu eich plentyn ar sut y mae pedlo  – gan gael llawer o hwyl ar hyd y daith.

Diogelwch ar y Ffyrdd yr Alban 

Parth Dysgu ar gyfer disgyblion o bob oed. 

Twinkl

Mae Twinkl bellach wedi rhyddhau rhai o'i adnoddau diogelwch ar y ffyrdd i'w cyrchu'n rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod hwn.

Adnoddau Gwybodaeth Eraill

Good Egg Guides  

Living Streets 

Sustrans 

Gellir dod o hyd i ddolenni gwefannau pob sefydliad partner Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

 

 

ID: 6307, adolygwyd 22/09/2022