COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Adnoddau ar-lein i blant

Diogelwch ar y Ffyrdd - Pontio i`r Uwchradd

 

Cwis Diogelwch ar y Ffyrdd

Taflen Atebion

Cerdded gyda Ziggy`r Sebra

Chwilair Diogelwch ar y Ffordd Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn un neu dau Croesair Diolgelwch ar y Ffordd

 

PWYLLWCH! Adnoddau addysg

Mae yna adnoddau rhagorol ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Addysg PWYLLWCH!, ac maent wedi'u rhannu'n ôl grwpiau oedran, gan gynnwys 3-6 oed, 7-12 oed ac 13-16 oed.

BMW Group – Addysg

Gwefan llawn hwyl ar ddiogelwch ar y ffyrdd ar gyfer plant 7-11 oed, ynghyd â rhieni ac athrawon.

Brake

Mae gan Brake, yr elusen diogelwch ar y ffyrdd, adnoddau rhad ac am ddim y gellir eu lawrlwytho ar gyfer addysgwyr.

Ready Set Ride 

Mae gwefan Ready Set Ride, a grëwyd gan HSBC UK, yn cynnwys gemau hawdd, cyflym ac am ddim i'ch helpu i addysgu eich plentyn ar sut y mae pedlo  – gan gael llawer o hwyl ar hyd y daith.

 Diogelwch ar y Ffyrdd yr Alban 

Parth Dysgu ar gyfer disgyblion o bob oed. 

 Heddlu De Cymru

Gweithgareddau yn y cartref ar gyfer plant iau. 

 Twinkl

Mae Twinkl bellach wedi rhyddhau rhai o'i adnoddau diogelwch ar y ffyrdd i'w cyrchu'n rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod hwn.

 

 APIAU

Virtual Road World: Datblygwyd gan Brifysgol Caerdydd, ac mae wedi'i anelu'n bennaf at blant 7-9 oed. Ar gael ar Apple Store.

Ready Set Ride: Ar gael ar Apple Store a Google Play

 

Adnoddau Gwybodaeth Eraill

Good Egg Guides  

Living Streets 

RoSPA Accident Free Avoid A &E

Sustrans 

Gellir dod o hyd i ddolenni gwefannau pob sefydliad partner Diogelwch ar y Ffyrdd trwy glicio yma.

 

 

 

 

 

ID: 6307, adolygwyd 11/06/2020