Diogelwch ar y Ffyrdd

Beiciwr Lawr

Gan fod beicwyr yn tueddu teithio mewn grwpiau neu barau, yr unigolyn cyntaf ar y safle pan fydd rhywun mewn damwain fydd cyd-feiciwr fel arfer. Mae Beiciwr Lawr! yn anelu at leihau nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ar y ffyrdd ac mae’n cael ei ddarparu gan ddiffoddwyr tân gweithredol / tîm beiciau tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae’r cwrs yn cynnwys tri modiwl:

  • Rheoli Lleoliad Damwain
  • Cymorth Cyntaf
  • Y Gwyddor o Gael eich Gweld

Bydd y cwrs yn rhoi gwell dealltwriaeth i'r cyfranogwyr o beth i'w wneud os ydynt yn dod ar draws gwrthdrawiad traffig ar y ffyrdd a sut i'w reoli'n ddiogel.

Beth yw cost y cwrs?

Diolch i gyllid Grant Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mae'r cwrs yn rhad ac am ddim. Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd y cyfranogwyr yn cael pecyn cymorth cyntaf yn rhad ac am ddim.

ID: 10556, adolygwyd 14/09/2023