Diogelwch ar y Ffyrdd

Cwrs i Yrwyr Hyn

Mae'r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn falch o gyflwyno'r ‘Cwrs i Yrwyr Hŷn’ ar gyfer pobl sy'n 65 oed neu'n hŷn. Rydyn ni am eich cadw'n annibynnol ac yn hyderus y tu ôl i'r llyw, gan sicrhau eich bod yn gallu parhau i deithio o gwmpas.

Beth am fanteisio ar y cwrs anffurfiol a hamddenol hwn, lle byddwch yn elwa ar dreulio bore mewn ystafell ddosbarth gyda hyfforddwr gyrru profiadol. Yna byddwn yn trefnu i chi fynd allan i yrru gyda hyfforddwr gyrru cymeradwy, yn y dyddiau sy'n dilyn.

Mae pobl sydd wedi dilyn y cwrs cyn hyn wedi gwerthfawrogi'r cyfle i fynychu'r sesiynau theori ac ymarferol … ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, dyma beth oedd gan rai o'r bobl hynny i'w ddweud:

'Rwyf wedi ailddysgu llawer o’r pethau y dylwn fod yn eu gwybod ond fy mod wedi'u hanghofio dros y blynyddoedd'

'Fe wnaeth hyn gynyddu fy hyder yn fawr; dylai pawb wneud y cwrs hwn – diolch i chi i gyd'

'Gallaf nawr ymdopi'n hyderus â chylchfan Morrisons'

Beth yw diben y cwrs?

 • Eich helpu i yrru'n fwy diogel yn hwy
 • Y broses o heneiddio a gyrru'n ddiogel
 • Mynd i'r afael â'ch pryderon personol am eich gyrru – nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Nodi arferion gyrru gwael. Efallai eich bod wedi mabwysiadu ambell un dros y blynyddoedd!
 • Diweddariadau i Reolau'r Ffordd Fawr

Nid diben y cwrs hwn yw gwneud y canlynol:

 • Profi eich sgiliau gyrru
 • Cynnal asesiad ffurfiol o'ch sgiliau gyrru

Beth yw cost y cwrs?

Diolch i gyllid grant Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i drigolion Sir Benfro.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cyflwyno yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn ystod y bore, a cheir sesiynau gyrru ymarferol o fewn pythefnos.

Pryd mae'r cyrsiau’n cael eu cynnal?

Mae gennym Gyrsiau i Yrwyr Hŷn sy'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher, 22 Mai 2024
 • Dydd Mercher, 19 Mehefin 2024
 • Dydd Mercher, 17 Gorffennaf 2024
 • Dydd Mercher, 25 Medi 2024
 • Dydd Mercher, 23 Hydref 2024
 • Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2024
 • Dydd Mercher, 22 Ionawr 2025
 • Dydd Mercher, 19 Chwefror 2025
 • Dydd Mercher, 19 Mawrth 2025

Mae'r cwrs yn dechrau am 9.45am-10.00am ac yn gorffen am 12.30pm. Bydd trefniadau’n cael eu gwneud (o fewn 48 awr i'r cwrs) i chi fynd allan i yrru gyda hyfforddwr gyrru cymeradwy. Bydd eich sesiwn yrru yn cael ei hamserlennu i’w chynnal o fewn pythefnos i'r dyddiad hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am archebu lle, cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd canlynol:

e-bost: road.safety@pembrokeshireshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775144 / 07767 173186

Mynegwch eich diddordeb i fynychu'r cynllun 

 

 

 

ID: 10563, adolygwyd 14/05/2024