Diogelwch ar y Ffyrdd

Cwrs i Yrwyr Hyn

Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yn falch o gyflwyno'r “Cwrs i Yrwyr Hŷn” ar gyfer pobl sy'n 65 oed neu'n hŷn. Rydyn ni am sicrhau bod rhyddid gennych chi i deithio, a'ch bod yn annibynnol ac yn hyderus y tu ôl i'r llyw.

Beth am fanteisio ar y sesiwn undydd anffurfiol a hamddenol hon, ac elwa ar arbenigedd gyrrwr-hyfforddwr profiadol a hyfforddwr gyrru cymeradwy cwbl gymwys?

Nid oes angen i chi ddod â'ch car i gael budd o'r sesiwn hon – rydyn ni'n darparu'r cerbyd.

Mae pobl sydd wedi dilyn y cwrs cyn hyn wedi gwerthfawrogi'r cyfle i fynychu'r sesiynau theori ac ymarferol … ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, dyma beth oedd gan rai o'r bobl hynny i'w ddweud:

'Rwyf wedi ailddysgu llawer o’r pethau y dylwn fod yn eu gwybod ond fy mod wedi'u hanghofio dros y blynyddoedd'

'Fe wnaeth hyn gynyddu fy hyder yn fawr; dylai pawb wneud y cwrs hwn – diolch i chi i gyd'

'Gallaf nawr ymdopi'n hyderus â chylchfan Morrisons'

Beth yw diben y cwrs?

 • Eich helpu i yrru'n fwy diogel yn hwy
 • Y broses o heneiddio a gyrru'n ddiogel
 • Mynd i'r afael â'ch pryderon personol am eich gyrru – nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Nodi arferion gyrru gwael. Efallai eich bod wedi mabwysiadu ambell un dros y blynyddoedd!
 • Diweddariadau i Reolau'r Ffordd Fawr

Nid diben y cwrs hwn yw gwneud y canlynol:

 • Profi eich sgiliau gyrru
 • Cynnal asesiad ffurfiol o'ch sgiliau gyrru

Beth yw cost y cwrs?

Diolch i gyllid Grant Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i drigolion Sir Benfro.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cyflwyno yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn ystod y bore, a cheir sesiynau gyrru ymarferol yn y prynhawn. Bydd rhestr lawn o gynnwys y cwrs yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost wythnos/pythefnos cyn dyddiad eich cwrs.

Pryd mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal?

Mae gennym Gyrsiau i Yrwyr Hŷn sy'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher 20 Medi 2023
 • Dydd Mercher 18 Hydref 2023
 • Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023
 • Dydd Mercher 24Ionawr 2024
 • Dydd Mercher 21 Chwefror 2024
 • Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Mae'r cyrsiau’n dechrau am 10.00am ac yn gorffen erbyn 4.00pm.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am archebu lle, cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd canlynol:

e-bost: diogelwch.ar.y.ffyrdd@sir-benfro.gov.uk

Ffôn: 01437 775144 / 07767 173186

Mynegwch eich diddordeb mewn mynychu'r cynllun

 

ID: 10563, adolygwyd 14/09/2023