Diogelwch ar y Ffyrdd

Dragon Rider Cymru

Dragon Rider Cymru yw’r cwrs newydd hyfforddi beicwyr modur gyda chefnogaeth Cynllun Gwell Beiciwr yr Asiantaeth Safonau Gyrru a Thunder Road Motorcycles o Dde Cymru.

Mae Timau Diogelwch ar Ffyrdd Sir Benfro, Sir Gâr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi gweithio fel partneriaid i ddatblygu’r cwrs sgiliau gwell beiciwr hwn sy’n cael ei gyflwyno gan hyfforddwyr beicio modur profiadol a chymwysedig pwy a achredwyd gan Gofrestr DSA Hyfforddwyr Beicio Modur Ôl-brawf.

Caiff y cyrsiau undydd eu cynnal ar benwythnosau. Bydd y cyrsiau yn Sir Benfro’n cynnwys sesiwn fore yn y dosbarth sy’n digwydd ym Mhencadlys Gorsaf Tân ac Achub Hwlffordd; mae cyrsiau eraill yn y rhanbarth yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Bydd y prynhawn ar y ffyrdd, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffyrdd ledled y Siroedd i ateb anghenion hyfforddiant beicio modur y beiciwr unigol, ar sail llawlyfr beicwyr uwch yr Heddlu, Roadcraft.

Caiff beicwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs Bikesafe eu hannog i ddod â chopïau o’u ffurflenni asesu ar gyfer sesiwn y prynhawn. Y gymhareb hyfforddi fydd un Hyfforddwr i uchafswm o ddau feiciwr am yr ar elfen ffordd. Bydd hyfforddiant yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion unigol y beicwyr.

Ar ddiwedd y diwrnod bydd cyfranogwyr yn cael tystysgrif gymhwysedd sy’n cael ei chydnabod gan amrywiaeth eang o gwmnïau yswiriant ac sy’n gallu gostwng premiwm.

Mae’r cwrs yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru ac mae am ddim i holl drigolion Sir Benfro a Sir Gâr.

I gael rhagor o wybodaeth, dyddiadau neu os ydych eisiau cofrestru ar un o’r diwrnodau hyfforddiant Dragon Rider, cliciwch yma

ID: 1673, adolygwyd 21/11/2017