Diogelwch ar y Ffyrdd

Cwrs i yrwyr hŷn

Mae'r Uned Diogelwch Ffyrdd yn falch o gyflwyno'r 'Cwrs i yrwyr hŷn' ar gyfer pobl sy'n 65 oed a hŷn. Rydyn ni am eich cadw'n annibynnol ac yn hyderus y tu ôl i'r llyw, gan sicrhau eich bod yn gallu parhau i deithio o gwmpas.

Beth am fanteisio ar y sesiwn undydd anffurfiol a hamddenol hon, ac elwa ar arbenigedd gyrrwr-hyfforddwr profiadol a hyfforddwr gyrru cymeradwy cwbl gymwys?

Nid oes angen i chi ddod â'ch car i gael budd o'r sesiwn hon – rydyn ni'n darparu'r cerbyd.

Mae cyfranogwyr blaenorol wedi gwerthfawrogi'r cyfle i fynychu'r sesiynau theori ac ymarferol … ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, dyma beth oedd gan rai o'r bobl hynny i'w ddweud:

'Rwyf wedi ailddysgu llawer o’r pethau y dylwn fod wedi gwybod ond fy mod wedi'u hanghofio dros y blynyddoedd.'

'Fe wnaeth hyn gynyddu fy hyder yn fawr; dylai pawb wneud y cwrs hwn – diolch i chi i gyd.'

'Gallaf nawr ymdopi'n hyderus â chylchfan Morrisons.'

Beth yw pwrpas y cwrs?

  • Eich helpu i yrru'n fwy diogel yn hwy
  • Y broses o heneiddio a gyrru'n ddiogel
  • Mynd i'r afael â'ch pryderon personol am eich gyrru – nawr ac ar gyfer y dyfodol
  • Nodi arferion gyrru gwael. Efallai eich bod wedi mabwysiadu ambell un dros y blynyddoedd!
  • Diweddariadau i Reolau'r Ffordd Fawr

Nid diben y cwrs hwn yn gwneud y canlynol:

  • Profi eich sgiliau gyrru
  • Cynnal asesiad ffurfiol o'ch sgiliau gyrru

Beth yw cost y cwrs?

Diolch i gyllid Grant Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i drigolion Sir Benfro.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cyflwyno yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn ystod y bore, a cheir sesiynau gyrru ymarferol yn y prynhawn. Bydd rhestr lawn o gynnwys y cwrs yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost o fewn wythnos/pythefnos cyn dyddiad eich cwrs.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am archebu lle, cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd canlynol:

e-bost: road.safety@pembrokeshireshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01437 775144

Fynegi eich diddordeb mewn mynychu'r cynllun

 

ID: 1665, adolygwyd 22/09/2022