Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 1

Mae Lefel 1 yn asesiad o sgiliau beicio sylfaenol eich plentyn ac yn cael ei gyflwyno ar y maes chwarae (ni fydd dysgwyr yn cael eu dysgu). Bydd yr hyfforddeion ond yn symud ymlaen i Lefel 2 os ydynt yn gallu gwneud y canlynol:

Technegau a sgiliau Lefel 1

  • Mynd ar gefn a dod oddi ar y beic
  • Cychwyn a stopio
  • Aros i fyny heb siglo
  • Pedlo
  • Llywio a dal i symud ymlaen
  • Beicio ag un llaw / arwyddion
  • Edrych yn ôl
  • Defnyddio gêrs

Trwy gwblhau Lefel 1, gallwch ddangos bod gennych y sgiliau i reidio lle nad oes unrhyw geir a’ch bod yn barod i ddechrau eich hyfforddiant ffordd.

ID: 1586, adolygwyd 22/09/2022