Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 2

Lefel 2 yw dechrau gyda thraffig go iawn, ond cadw at ffyrdd distaw.

Trwy gwblhau Lefel 2 gallwch ddangos bod gennych y sgiliau deithio’n ddiogel ar ffyrdd distaw a lonydd beicio, efallai i’r ysgol.

Technegau a sgiliau Lefel 2

  • Theori beicio ar y ffordd
  • Mynd ar gefn a dod oddi ar y beic a chychwyn
  • Stopio
  • Defnyddio gêrs
  • Beicio ag un llaw / arwyddion
  • Edrych yn ôl
  • Troi i’r dde, i’r chwith a goddiweddyd cerbydau a barciwyd ar amrywiaeth o ffyrdd distaw
  • Defnyddio cyfleusterau beicio
ID: 1587, adolygwyd 22/09/2022