Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 3

Lefel 3 yw symud i ffyrdd prysur a nodweddion ffyrdd uwch.

Mae fel gwersi gyrru car neu feic modur ac, unwaith y byddwch wedi’i wneud, dylech allu beicio’n ddiogel yn y rhan fwyaf o fannau, yn bendant ar ôl ymarfer rhywfaint. Fel arfer, byddwch yn gwneud hyn unwaith y byddwch wedi dechrau ysgol uwchradd.

Technegau a Sgiliau Lefel 3

 • Theori ar y ffordd fel lefel 2 gyda theori ychwanegol fel bo angen i gynorthwyo’r gwaith mwy datblygedig sy’n cael ei wneud ar y ffordd
 • Y beic fel cerbyd
 • Lleoli a sylwi
 • Sgiliau lefelau 1 a 2
 • Ffyrdd prysurach
 • Troadau, ffyrdd a chyffyrdd cymhleth
 • Cylchfannau
 • Cyffyrdd dan reolaeth goleuadau traffig
 • Ymdoddi
 • Defnyddio cyfleusterau beicio
 • Gwahanol fathau o feiciau a’u diben
 • Cadw beic yn addas i’r ffordd fawr
 • Dillad ar gyfer beicio
 • Ategolion perthnasol

Sustrans

Cycling UK

ID: 1588, adolygwyd 22/09/2022