Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol

Mae’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn cynnig y Rhaglen Hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol i holl ysgolion cynradd ledled Sir Benfro.

Fe all holl ddisgyblion 10 ac 11 oed gyfranogi. Mae’n rhan bwysig o’r cwricwlwm; y prif ddiben yw cynyddu ymwybyddiaeth plant o’r peryglon ar y ffyrdd. Mae’n cael ei gynnig yn ddi-dâl i holl ysgolion ac mae’r cwrs tua chwe awr, drwy law un o 10 hyfforddwyr profiadol.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys sut i reoli beic, gallu gwylio ac asesu traffig, sut i gyfathrebu a ble i osod beic ar y ffordd, datblygu ymwybyddiaeth o berygl a gwybodaeth am reolau’r ffordd fawr.

Bydd hyfforddwyr hefyd yn rhoi cyngor ar offer diogelu a sut i wirio beic a gwneud gwaith cynnal a chadw syml arno.

Mae tair lefel gyda phlant Cynradd yn dysgu lefelau 1 a 2. Fe all disgyblion Uwchradd / coleg neu oedolion e-bostio’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd i wneud lefel 3.

e-bost: road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1584, adolygwyd 22/09/2022