Diogelwch ar y Ffyrdd

Lefelau Beicio 1,2 a 3

Mae Lefel 1 yn asesiad o sgiliau beicio sylfaenol eich plentyn ac fe'i cyflwynir ar yr iard chwarae (ni fydd yr hyfforddeion yn cael eu haddysgu). Bydd hyfforddeion ond yn graddio i Lefel 2 ar yr amod eu bod yn gallu gwneud y canlynol:

Technegau a sgiliau Lefel 1

 • Camu ar y beic, ac oddi arno
 • Dechrau a stopio
 • Aros yn unionsyth heb simsanu
 • Pedlo
 • Llywio a chynnal cynnydd yn y ffordd ymlaen
 • Beicio ag un llaw / rhoi signalau
 • Edrych y tu ôl
 • Defnyddio'r gêr

Drwy gyflawni Lefel 1, rydych wedi dangos bod gennych y sgiliau i reidio beic lle nad oes ceir ac eich bod yn barod i ddechrau ar eich hyfforddiant yn beicio ar yr heol. 

 

O fewn Lefel 2, rydych yn dechrau ymdopi â thraffig go-iawn, ond yn cadw at heolydd tawel.

Drwy gyflawni Lefel 2, gallwch ddangos bod gennych y sgiliau i gwblhau taith fer yn ddiogel ar heolydd tawel a lonydd beicio, efallai i'r ysgol.

Technegau a sgiliau Lefel 2

 • Theori beicio ar yr heol
 • Camu ar y beic, ac oddi arno
 • Stopio
 • Defnyddio'r gêr
 • Beicio ag un llaw / rhoi signalau
 • Edrych y tu ôl
 • Troi i'r dde ac i'r chwith, a goddiweddyd cerbydau sydd wedi parcio ar amrywiaeth o ffyrdd tawel
 • Defnyddio cyfleusterau beicio

 

O fewn Lefel 3, gallwch symud ymlaen at heolydd prysur a nodweddion uwch yr heol.

Mae fel gwersi gyrru neu feic modur ac, ar ôl i chi ei wneud, fe ddylech allu beicio yn y rhan fwyaf o leoedd yn ddiogel, yn sicr ar ôl rhywfaint o ymarfer. Fel arfer, byddwch yn gwneud hyn unwaith y byddwch wedi dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Technegau a sgiliau Lefel 3

 • Theori ar y ffordd fel Lefel 2 gyda theori ychwanegol yn ôl yr angen i gefnogi'r gwaith ffordd mwy datblygedig sy'n cael ei wneud
 • Y beic fel cerbyd
 • Lleoli ac arsylwi
 • Sgiliau Lefel 1 a 2
 • Heolydd mwy prysur
 • Troadau, ffyrdd a chyffyrdd cymhleth
 • Cylchfannau
 • Cyffyrdd a reolir gan signalau
 • Trylifo
 • Defnyddio cyfleusterau beicio
 • Mathau gwahanol o feiciau a'u diben
 • Cadw beic yn addas ar gyfer y ffordd fawr
 • Dillad priodol sy'n addas ar gyfer beicio
 • Atodiadau perthnasol

Sustrans (yn agor mewn tab newydd)

Cycling UK (yn agor mewn tab newydd)

 

 

ID: 10562, adolygwyd 14/09/2023