Diogelwch ar y Ffyrdd

Rheolau Seddi Atgyfnerthu

Bydd y newidiadau i'r safonau diogelwch yn golygu y bydd yr holl glustogau hybu sydd newydd eu cynhyrchu yn anghyfreithlon i'w defnyddio gan blant sy'n ysgafnach na 22kg ac yn fyrrach na 125cm.

Fodd bynnag, os yw eich plentyn dros 22kg a 125cm gall barhau i'w defnyddio.

Beth os oes gennych glustog hybu yn barod?

Os ydych eisoes yn berchen ar glustog hybu sy'n nodi ei fod yn cydymffurfio ag isafswm pwysau ECE R44/04 Grŵp 2 – 15kg, bydd yn parhau i fod yn gyfreithlon i'w ddefnyddio gan blentyn sy'n 15kg neu'n drymach.

Nid yw clustog hybu yn cynnig unrhyw amddiffyniad i'r pen, ochr na rhan uchaf y corff; nid dyma'r opsiwn mwyaf diogel i gorff mor ifanc.

A chan fod opsiwn mwy diogel ar gael ar ffurf clustog hybu â chefn uchel sydd â'r nodweddion diogelwch hyn, byddai'n gwneud synnwyr i annog rhieni i ddefnyddio'r rhain.

ID: 10557, adolygwyd 14/09/2023