COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Rheoliadau i-Size seddau plant mewn ceir

i-Size yw’r gyfres newydd o reoliadau ar gyfer seddau plant mewn ceir a ddaeth i rym yn haf 2013. Dylai rhieni ymgyfarwyddo’u hunain â’r gofynion i gadw’u plant yn ddiogel.

Mae i-Size yn gwneud teithio mewn car gyda’ch plentyn yn fwy diogel oherwydd:

  • y dylai eich plant fod yn wynebu’r cefn nes byddant yn 15 mis oed
  • y caiff oed, pwysau a thaldra eich plentyn ei ddefnyddio
  • y dylid defnyddio seddau Isofix sy’n rhwyddach eu gosod
  • bod eich plant yn cael eu gwarchod rhag trawiad o’r ochr
  • bod mwy o amddiffyniad i bennau, gyddfau ac organau hanfodol eich plant

Mae fideo’n dangos seddau ceir yn wynebu’r cefn gyferbyn â seddau ceir yn wynebu’r blaen i’w gweld yma. Er diogelwch eich plant, cadwch nhw’n wynebu’r cefn gyhyd ag y bo modd.

I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan i-Size.

ID: 1687, adolygwyd 21/08/2017