Diogelwch ar y Ffyrdd

Ridersafe -Modiwl 3

Lluniwyd i gynnwys beicwyr ar ôl cyfnod o gyfnerthu eu sgiliau beicio (2 wythnos –1 mis).

Bydd beicwyr yn cymryd rhan mewn cwrs pellach o hyfforddiant ar y ffordd fel dilyniant i CBT. Bydd yr hyfforddiant yn rhoi profiad ychwanegol gwerthfawr a chynllun gweithredu penodol ac ymarferol iddynt ar gyfer eu datblygiad personol.

ID: 1684, adolygwyd 14/08/2017