Diogelwch ar y Ffyrdd

Ridersafe - Modiwl 1

Mae ar ddarpar farchogion newydd angen tystysgrif CBT (Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol) i fynd ar feic modur fel deiliad trwydded ddarpariaethol.

Caiff Ridersafe ei gynnig i feicwyr sy’n dysgu gan gyrff hyfforddi cymeradwy’r Asiantaeth Safonau Gyrru Cerbydau (ATB).

Mae’n ymgorffori cyflwyniad i Reolau’r Ffordd Fawr a beicio’n ddiogel ar y ffordd, cyn iddynt fynychu Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol (CBT).

Bydd pob hyfforddai’n cael copi o Rheolau’r Ffordd Fawr.

ID: 1682, adolygwyd 01/04/2019