Diogelwch ar y Ffyrdd

Safonau Cenedlaethol Hyfforddiant Beicio

Mae'r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn cynnig y rhaglen Safonau Cenedlaethol Hyfforddiant Beicio i holl ysgolion cynradd ledled Sir Benfro.

Gall holl ddisgyblion 10 ac 11 oed gymryd rhan. Mae'n rhan bwysig o'r cwricwlwm a’r prif ddiben yw codi ymwybyddiaeth y plant yn sylweddol o'r peryglon sydd ar yr heol. Mae’n cael ei chynnig yn rhad ac am ddim i bob ysgol ac mae hyd y cwrs yn cynnwys tua chwe awr, ac mae’n cael ei gyflwyno gan un o dri hyfforddwr profiadol. 

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys sut i reoli beic, y gallu i wirio ac asesu'r traffig, sut i gyfathrebu, a gosod eich hun ar yr heol. Bydd hyn yn datblygu eu hymwybyddiaeth o beryglon a'u gwybodaeth o Reolau'r Ffordd Fawr.

Mae hyfforddwyr hefyd yn cynghori ar offer diogelwch a sut i wirio a gwneud gwaith cynnal a chadw syml ar eich beic.

Ceir tair lefel ac mae plant oed cynradd yn cael eu haddysgu ar Lefel 1 a Lefel 2. Gall disgyblion yn yr ysgol uwchradd / y coleg neu oedolion anfon e-bost at y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd i gwblhau Lefel 3.

e-bost: road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 10828, adolygwyd 14/09/2023