Diogelwch ar y Ffyrdd

Y rheolau seddau hybu newydd

Bydd y newidiadau yn y safon ddiogelwch yn golygu y bydd yn anghyfreithlon defnyddio holl glustogau hybu newydd eu cynhyrchu gyda phlant dan 22kg a byrrach na 125cm.

Fodd bynnag, os yw eich plant dros 22kg a 125cm, byddant yn gallu eu defnyddio.

Beth os oes gennych chi glustog hybu eisoes?

Os oes gennych glustog hybu eisoes sy’n dweud ei fod yn cydymffurfio ag ECE R44/04 Grŵp 2 – 15kg pwysau lleiaf, bydd yn dal i fod yn gyfreithlon i chi ei ddefnyddio gyda phlant sy’n 15kg neu drymach.

Nid yw clustog hybu’n rhoi unrhyw amddiffyniad i’r pen, ochr neu gorff uchaf; nid dyma’r dewis mwyaf diogel i gorff mor ifanc.

Pan fo dewis mwy diogel o sedd hybu cefn uchel sydd â’r nodweddion diogelwch hyn, byddai’n gwneud synnwyr i annog rhieni i’w defnyddio.

Treuliwch ychydig amser yn gwylio’r clip hwn a gweld y gwahaniaeth y gallai sedd hybu cefn uchel ei wneud i’ch plentyn mewn gwrthdrawiad

ID: 1688, adolygwyd 22/09/2022