Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

Crymych

Amserlen Ymarfer Grwp Ionawr 2 - 24 Chwefror 2019

Amserlen Ymarfer Grwp Mawrth 4 - 14 Ebrill 2019

Abergwaun

Amserlen Synrgy 360

Amserlen Ymarfer Grwp Mawrth 4 - Ebrill 28 2019

Hwlffordd

Disgrifiad Dosbarth Pound NEWYDD

Disgrifiad Dosbarth Ioga Pwer NEWYDD

Disgrifiad Dosbarth Ffit Zen NEWYDD

 Amserlen Ymarfer Grŵp Mawrth 4 - Ebrill 28 2019

Beicio Grŵp Mawrth 4 - Ebrill 28 2019

Amserlen Easyline Mawrth 4 - Ebrill 28 2019

Aberdaugleddau

Amserlen Ymarfer Grŵp Ionawr 7 - Mawrth 3 2019

Amserlen Ymarfer Grwp 4 Mawrth - 28 Ebrill 2019

Penfro

Amserlen Ymarfer Grŵp: 4ydd Mawrth - 28ain Ebrill 2019

Tyddewi

Amserlen Ymarfer Grwp 7 Ionawr – 31 Mawrth 2019

Dinbych y Pysgod

Amserlen Ymarfer Grwp : 4ydd Mawrth - 28ain Ebrill 2019

Amserlen Beicio Grŵp: 4ydd Mawrth - 28ain Ebrill 2019

 

 Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 12/03/2019