Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

Canolfannau hamdden a llyfrgelloedd i gau

Crymych

 

Abergwaun

 

Hwlffordd

 

Aberdaugleddau

 

Penfro

 

Tyddewi

 

Dinbych y Pysgod

 

 

 Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 20/03/2020