Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

Crymych

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 16 i Mai 27 2018

 

Abergwaun

Canolfan Hamdden Abergwaun Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 16 – Mehefin 3 2018

 

Hwlffordd

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 16 - Groffennaf 22 2018

Beicio Grwp Ebrill 16 - Groffennaf 22 2018

Amserlen Easyline Ebrill 16 - Gorffennaf 22 2018

Les Mills Body Balance

Aberdaugleddau

Amserlen Ymarfer Grŵp 16eg Ebrill - 3ydd Mehefin 2018

Penfro

Amserlen Ymarfer Grŵp 16eg Ebrill - 3ydd Mehefin 2018

Tyddewi

 Amserlen Ymarfer Grŵp 16 Ebrill – 24 Gorffennaf 2018

Dinbych y Pysgod

Amserlen Beicio Grwp : 13eg Ebrill - 27ain Mai 2018

Amserlen Ymarfer Grŵp 16eg Ebrill - 3ydd Mehefin 2018

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 12/05/2018