Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

Oriau Agor Gwyliau Banc

Crymych

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 29 - Gorffennaf 21 2019

Abergwaun

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 29 - Mehefin 2 2019

Amserlen Synrgy Ebrill 29 - Mehefin 2 2019

Couch 2 5k Gorffennaf 17 - Awst 21 2019

Amserlen Ymarfer Grwp Mehefin 3 - Gorffennaf 21 2019

Amserlen Synrgy 360 Mehefin 3 - Gorffennaf 21 2019

Hwlffordd

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 29 - Goreffannaf 21 2019

Amserlen Beicio Grwp Ebrill 29 - Gorffennaf 21 2019

Amserlen Easyline Ebrill 29 - Gorffennaf 21 2019

Aberdaugleddau

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 29 - Gorffennaf 21 2019

Penfro

Amserlen Ymarfer Grŵp: 29ain Ebrill - 2il Mehefin 2019

Tyddewi

Dinbych y Pysgod

Amserlen Ymarfer Grŵp: 29ain Ebrill - 2il Mai 2019

Amserlen Beicio Grŵp: 29ain Ebrill - 2il Mehefin 2019

 

 Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 13/05/2019