Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

Crymych

Amserlen Ymarfer Grwp Ionawr 6 - 16 Chwefror 2020

Abergwaun

Amserlen Synrgy 360 Ionawr 6 - Chwefror 23 2020

Amserlen Ymarfer Grwp Ionawr 6 - Chwefror 23 2020

Hwlffordd

Amserlen Ymarfer Grwp Ionawr 6 - Ebrill 19 2020

Beicio Grwp Ionawr 6 - Ebrill 19 2020

nodyn Easyline

Amserlen Easyline Amgen Ionawr 6ed – Mawrth 8fed 2020

Aberdaugleddau

Amserlen Ymarfer Grwp Nadolig Ionawr 6 - Ebrill 19 2020

Penfro

Amserlen Ymarfer Grwp 6ed Ionawr - 23ain Chwefror 2020

Tyddewi

Amserlen Ionawr - Chwefror 2020

Dinbych y Pysgod

Amserlen Ymarfer Grwp 6ed Ionawr - 23ain Chwefror 2020

Amserlen Beicio Grwp 2ail Ionawr - 23ain Chwefror 2020

 

 Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 06/01/2020