Ymarfer Grŵp

Amserlenni Dosbarth

 

Crymych

Amserlen Ymarfer Grwp Gorffennaf 22 - 2 Medi 2019

Abergwaun

Couch 2 5k Gorffennaf 17 - Awst 21 2019

Amserlen Ymarfer Grwp Mehefin 3 - Gorffennaf 21 2019

Amserlen Synrgy 360 Mehefin 3 - Gorffennaf 21 2019

Amserlen Synrgy 360 Gorffennaf 22 - Medi 1 2019

Ymarfer grwp Gorffennaf 22 i Medi 1 2019

Hwlffordd

Amserlen Easyline Gorffennaf 22 - Medi 1 2019

Amserlen Seiclo Grwp Gorffenaf 22 - Medi 1 2019

Amserlen Ymarfer Corff Grwp Gorffenaf 22 - Medi 1 2019

Aberdaugleddau

Amserlen Ymarfer Grwp Ebrill 29 - Gorffennaf 21 2019

Penfro

Amserlen Ymarfer Grŵp: 22ain Gorffennaf - 1af Medi 2019

Tyddewi

Amserlen Gorffennaf - Awst 2019

Dinbych y Pysgod

Amserlen Ymarfer Grŵp: 22ain Gorffennaf - 1af Medi 2019

Amserlen Beicio Grŵp: 22ain Gorffennaf - 1af Medi 2019

 

 Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2627, adolygwyd 19/07/2019