Ymarfer Grŵp

Archebu a Chadw lle Ar lein

Sut i archebu a chadw lle ar-lein

Er mwyn archebu a chadw lle ar-lein rhaid ichi fod yn aelod o Hamdden Sir Benfro neu fod yn ddefnyddiwr cofrestredig (defnyddiwr cofrestredig yw rhywun sydd wedi defnyddio un o'n cyfleusterau hamdden ac sydd hefyd yn berchen ar gerdyn cofrestru).  Ar ben hynny bydd arnoch angen y canlynol:-

  • Eich rhif cerdyn aelodaeth/cofrestru Hamdden Sir Benfro (sydd i'w weld o dan y cod bar)
  • Eich rhif adnabod personol unigryw sydd â 4 digid
  • Eich cyfeiriad e-bost

Nid oes gyda fi rif adnabod personol â 4 digid?

Os gwnaethoch chi roi eich cyfeiriad e-bost inni pan oeddech chi'n cofrestru'ch aelodaeth yna gallwch ofyn am rif adnabod personol â 4 digid er mwyn inni ei anfon atoch.

Os na wnaethoch chi roi eich cyfeiriad e-bost inni bydd angen ichi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol neu anfon e-bost at leisureonlinebookings@pembrokeshire.gov.uker mwyn diweddaru eich cyfrif cyn y gallwn ni anfon rhif adnabod personol atoch. 

Dyma sut i Archebu a Chadw Lle

Cam 1 - Derbyn ein Polisi Telerau ac Amodau ynghylch Archebu a Chadw Lle 

Yr wyf yn derbyn y Telerau ac Amodau  (Gwiriwch y blwch i dderbyn)

Cam 3 - Dodi i mewn eich rhif cerdyn aelodaeth a'ch Rhif Adnabod Personol 4 digid. 

Cam 4 - Clicio ar eich dewis ganolfan a dewis y gweithgaredd y mae arnoch ei angen a'r amser a'r dyddiad sydd orau gennych.

Cam 5 - Cadarnhau eich trefniadau cadw lle trwy wneud taliad.  Sero fydd hyn ar gyfer aelodau Hamdden Sir Benfro os yw'r trefniadau cadw lle yn cael eu cynnwys yn eich pecyn.

Cam 6 - Anfonir e-bost atoch er mwyn cadarnhau'ch trefniadau cadw lle.

Trwy archebu a chadw lle ar-lein rydych chi'n cytuno i dderbyn ein polisi amodau a thelerau a phreifatrwydd.

ID: 1626, adolygwyd 17/05/2019