Ymarfer Grŵp

Cychwyn Cywir

Sut mae ‘Cychwyn Cywir’ yn gweithio
  • Pan fydd sesiwn yn cychwyn, siaradwch â’r hyfforddwr os ydyw’n weithgaredd newydd i chi, neu os ydych yn gwella ar ôl anaf.
  • Byddant yn eich hysbysu o hyd y sesiwn.
  • Chi fydd yn dewis am ba hyd y byddwch yn aros a chyfranogi.
  • Os ydych yn penderfynu gadael cyn i’r sesiwn ddarfod, hysbyswch eich hyfforddwr eich bod wedi gorffen ymarfer.
ID: 2925, adolygwyd 19/12/2017