im hereim hereim hereim hereim hereim hereim here Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Mae dros 30 o wasanaethau bws lleol yn gweithredu yn Sir Benfro....
Cyfnod Ymgynghoriad: 19/11/2018 -  31/12/2018

Statws: Cyfredol
Mae’r cynllun gweithredu hwn yn cysylltu â Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol Dyfed-Powys mewn ymateb i ofynion Deddf Tai (Cymru) 2014....
Cyfnod Ymgynghoriad: 06/11/2018 -  20/11/2018

Statws: Cyfredol
Cynllun Lleihau’r Dreth Gyngor 2019 - 2020Mae’n ofynnol ar Gyngor Sir Penfro i ymofyn barn ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 30/10/2018 -  21/11/2018

Statws: Cyfredol
Rydym wedi ysgrifennu at oedolion a gofalwyr sy’n defnyddio ein Gwasanaethau Cymdeithasol a gofyn ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 29/10/2018 -  14/01/2019

Statws: Cyfredol
Mewn cyfarfod arbennig o gorff llywodraethol Ysgol Gatholig y Santes Fair ar 19 Mehefin 2018, bu llywodraethwyr ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 15/10/2018 -  30/11/2018

Statws: Cyfredol
Mae`r Panel Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynrychiolwyr ledled Dyfed-Powys a rôl y Panel yw cefnogi`r ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 02/10/2018 -  02/12/2018

Statws: Cyfredol
Fe`ch gwahoddir i fynegi eich barn am ein cynigion ar gyfer gwella yn rhan o`n Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2019-2024....
Cyfnod Ymgynghoriad: 01/10/2018 -  07/12/2018


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017