im hereim hereim hereim hereim here Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Materion, Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Strategol Drafft y CDLlMae`r cam rhagarweiniol hwn o`r ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 16/07/2018 -  10/09/2018

Statws: Cyfredol
Wyddech chi ein bod ni, fel Gwasanaeth, eisoes wedi arbed £9 miliwn – bron 20% o`n cyllideb ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 29/06/2018 -  29/12/2018

Statws: Cyfredol
Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cydadolygu’r Cynllun ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 09/05/2018 -  03/08/2018

Statws: Cyfredol
Cynllun Datblygu Lleol Safleoedd Ymgeisiol
Cyfnod Ymgynghoriad: 22/03/2018 -  14/08/2018

Statws: Cyfredol
Fel gyda phob awdurdod lleol yng Nghymru, mae Cyngor Sir Penfro`n wynebu pwysau ariannol parhaus o ganlyniad ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/09/2017 -  30/09/2018


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017