im hereim hereim hereim here Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Mae’r arolwg yn rhan o adolygiad o’n dulliau cyfathrebu....
Cyfnod Ymgynghoriad: 16/07/2019 -  06/09/2019

Statws: Cyfredol
Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi drafft Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dirwedd....
Cyfnod Ymgynghoriad: 15/07/2019 -  16/09/2019

Statws: Cyfredol
Mae Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am hyrwyddo safonau addysgol uchel ac am gyflwyno addysg gynradd ac uwchradd effeithlon....
Cyfnod Ymgynghoriad: 17/06/2019 -  31/07/2019

Statws: Cyfredol
Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Atodlen A1 Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2006, a Rheoliadau ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/06/2019 -  26/07/2019


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017