im hereim hereim hereim hereim here Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Mae dyletswydd statudol ar Gyngor Sir Penfro i sicrhau bod lleoedd digonol ac addas mewn ysgolion yn ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/11/2019 -  31/12/2019

Statws: Cyfredol
Mae hyn yn cynrychioli`r cychwyn adolygiad o’r Cod Ymddygiad presennol a gyflwynwyd yn 2014....
Cyfnod Ymgynghoriad: 28/10/2019 -  29/11/2019

Statws: Cyfredol
CefndirMae Cyngor Sir Penfro o`r farn y gall pobl ifanc o oedran ysgol gorfodol elwa o`r profiad a ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 28/10/2019 -  29/11/2019

Statws: Cyfredol
Llywodraeth Cymru: Rydym yn ceisio`ch barn ar effaith y cynnig i newid hawl rhieni i dynnu eu plant ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/10/2019 -  28/11/2019

Statws: Cyfredol
Fe`ch gwahoddir i fynegi eich barn am ein cynigion ar gyfer gwella yn rhan o`n Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020-2025....
Cyfnod Ymgynghoriad: 30/09/2019 -  06/12/2019


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017