im hereim hereim hereim hereim hereim here Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
A ydych chi’n rhiant/gofalwr, yn ddysgwr, neu’n gweithio mewn addysg/ymwneud ag addysg?Helpwch ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/10/2019 -  11/11/2019

Statws: Cyfredol
Llywodraeth Cymru: Rydym yn ceisio`ch barn ar effaith y cynnig i newid hawl rhieni i dynnu eu plant ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/10/2019 -  28/11/2019

Statws: Cyfredol
Mae`n ofynnol i Gyngor Sir Penfro geisio barn ar gynllun gostyngiadau`r dreth gyngor, sydd heb ei newid ers y flwyddyn ariannol ddiwethaf....
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/10/2019 -  01/11/2019

Statws: Cyfredol
Fe`ch gwahoddir i fynegi eich barn am ein cynigion ar gyfer gwella yn rhan o`n Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020-2025....
Cyfnod Ymgynghoriad: 30/09/2019 -  06/12/2019

Statws: Cyfredol
Dyma`ch cyfle chi i ddylanwadu ar chwaraeon anabledd a chwaraeon cynhwysol yn lleol....
Cyfnod Ymgynghoriad: 09/09/2019 -  31/10/2019

Statws: Cyfredol
Rydym yn cynnig ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i greu patrwm canolbwynt ac adenydd ar gyfer cyflenwi Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro....
Cyfnod Ymgynghoriad: 29/07/2019 -  21/10/2019


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017