COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dweud eich dweud

Ad-drefnu Ysgolion

Cynllunio tuag at Ddyfodol Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ardal Penfro

Llythyr Penderfynu Hydref 2020 Llythyr Penderfynu Hydref 2020  
Ffactorau y dylid eu hystyried Ffactorau y dylid eu hystyried  

 

Uno Ysgol y Frenni ac Ysgol y Preseli i ffurfio Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-19 yng Nghrymych

Llythyr Penderfynu Rhagfyr 2020 Llythyr Penderfynu Rhagfyr 2020
Ffactorau y dylid eu hystyried Ffactorau y dylid eu hystyried
Rhybuddau Statudol Tachwedd 2020 Rhybuddau Statudol Tachwedd 2020
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Hydref 2020  Adroddiad Ymgynghori Hydref 2020  

 

Cynigion ar gyfer Darpariaeth Chweched Dosbarth yn y Dyfodol - Ysgol Aberdaugleddau

Rhybuddau Statudol Medi 2020 Ysgol Aberdaugleddau Dileu Darpariaeth Chweched Dosbarth
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Gorffennaf 2020 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

 

Sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg Newydd i Blant 3 - 11 Oed yn Ardal Penfro

Rhybuddau Statudol Mehefin 2020 Ysgol Gymraeg i Blant 3 - 11 oed, Penfro
Rhybuddau Statudol Mawrth 2020 Rhybuddau Statudol Mawrth 2020
Adroddiad Ymgynghori Chwefror 2020 Addrodiad Ymgynghori Chwefror 2020

 

Cynnig i gyflwyno a Adnoddau Dysgu Cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (ASC) a Ysgol Aberdaugleddau

Rybuddau Statudol Hydref 2019 Rybuddau Statudol - Cyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu Ysgol Aberdaugleddau
Adroddiad Ymgynghori Hydref 2019 Adroddiad Ymgynghori Hydref 2019  

 

Cynnigi Ffedereiddio Ysgol Gymunedol Brynconin ac Ysgol Gymunedol Maenclochog

Adroddiad Ymgynghori Gorffennaf Adroddiad Ymgynghori Gorffennol 2019  

 

Cynnig i ddod ag Ysgol Gatholig y Santes Fair, Doc Penfro i ben

Llythyr Penderfyniad 04/03/19 Llythyr Penderfyniad
Adroddiad Gwrthwynediadau Chwefror 2019 Adroddiad Gwrthwynediadau
Rybuddau Statudol (08/01/19 - 05/02/19)
Adroddiad Ymgynghori Rhagfyr 2018

 

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd

Llythyr Penderfyniad 26/07/18
Rybuddau Statudol (14/05/18 - 11/06/18) Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd Rybuddau Statudol
Adroddiad Ymgynghori Mai 2018 Adroddiad Ymgynghorol
Ymgynghori Statudol (07/02/2018 - 23/03/2018) Ymgynghori Statudol

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 26/07/18

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru St Florence - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 23/05/18 Llythyr Penderfyniad

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru, Sant Aeddan – derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Ysgol Gymunedol Croesgoch - Newid Cyfrwng yr Addysgu

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad
Llythyr penderfyniad 13/12/16

 

Darpariaeth Addysg Gynradd yn Aberdaugleddau

Llythyr penderfyniad - Ysgol Babanod a Meithrin y Meads a Ysgol Iau Aberdaugleddau Llythyr penderfyniad - St Francis
Llythyr penderfyniad - Sant Ffransis Llythyr penderfyniad

 

Darpariaeth Addysg Uwchradd Cyfrwng Saesneg yn Hwlffordd

Llythyr penderfyniad 21/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Abergwaun a Thyddewi

Llythyr penderfyniad - Abergwaun Llythyr penderfyniad - Abergwaun
Llythyr penderfyniad - Tyddewi Llythyr penderfyniad - Tyddewi
ID: 621, adolygwyd 16/12/2020