COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dweud eich dweud

Adolygiad o ddarpariaeth addysg yn Ysgol y Preseli ai hysgolion clwstwr

Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli man cychwyn adolygiad o ddarpariaeth addysg yn Ysgol y Preseli a’i hysgolion clwstwr. Mae’n rhoi ychydig o wybodaeth cefndirol am yr ysgolion mewn cwestiwn. 

Caiff rhai o'r materion sydd angen ystyriaeth eu cynnwys yn y ddogfen hon ond efallai bod rhai eraill. Dyma eich cyfle chi i ddweud eich barn wrthym.

Cyn mis Medi 2018, Ysgol y Preseli oedd yr unig ysgol uwchradd Gymraeg yn Sir Benfro ac, o ganlyniad, denodd ddisgyblion nid yn unig o’i dalgylch dynodedig, ond hefyd o amryw gylchoedd eraill y tu hwnt. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried Ysgol y Preseli’n benodol, a’r prif ysgolion presennol sy’n ei bwydo, sef: Ysgol Llandudoch; Ysgol Hafan y Môr, Dinbych-y-pysgod; Ysgol Cilgerran; Ysgol GG Arberth; Ysgol Eglwyswrw; Ysgol y Frenni, Crymych; Ysgol Clydau, Tegryn; Ysgol Bro Ingli, Trefdraeth; Ysgol Maenclochog; Ysgol Llanychllwydog, Cwm Gwaun; Ysgol Brynconin, Llandysilio-yn-Nyfed; Ysgol Cas-mael

Mae Ysgol GG Arberth o fewn Clwstwr Ysgolion Dinbych-y-pysgod, ond byddai disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu ei Ffrwd Cymraeg drosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd Gymraeg yn Sir Benfro.

Mae Ysgol Bro Ingli, Ysgol Llanychllwydog ac Ysgol Cas-mael yng Nghlwstwr Ysgolion Abergwaun ac, fel arfer, byddai disgwyl i ddisgyblion drosglwyddo i Ysgol Bro Gwaun. Fodd bynnag, bydd rhieni’n aml yn dewis anfon eu plant i Ysgol y Preseli.

Nid yw Ysgol Bro Gwaun yn rhan o’r adolygiad yma.

Ac eithrio Ysgol GG Arberth, dynodwyd yr holl ysgolion a restrwyd uchod yn Ysgolion Cymraeg. Mae Ysgol GG Arberth yn ysgol ddwy ffrwd. Dynodwyd Ysgol y Preseli’n Ysgol Ddwyieithog.

Eich Barn

Gallwch roi eich barn drwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein

Fel arall, gellwch gwblhau copi caled a’i ddychwelyd i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP 

Bydd yr ymgysylltu rhagarweiniol yn dechrau ar 3 Mehefin 2019 ac yn dod i ben ar 5 Gorffennaf 2019

ID: 5281, revised 25/06/2019